Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange

Reënactment van krijgshistorie van de 80 jarige oorlog in Nederland

Wij ondersteunen en assisteren organisaties bij historische demonstraties en optochten. Alsmede de herbeleving van historische gebeurtenissen. Ons doel is het bevorderen van kennis omtrent de Nederlandse krijgshistorie en die van de Vesting Bourtange in het bijzonder.

Zowel ten aanzien van historische onderbouwing als het hanteren van veiligheidsvoorschriften en kledingvoorschriften staat kwaliteit voorop.

Historie van Vesting Bourtange

Voor het ontstaan van de vesting moeten we terug naar de Tachtigjarige Oorlog. In de 16e eeuw beheersten onze voorouders de grondwaterstand nog niet. Grote onbegaanbare moerassen bedekten de helft van de huidige provincies Groningen en Drenthe…

Over het VKVB

Het doel van de Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange is het bevorderen van kennis omtrent de Nederlandse krijgshistorie en die van de Vesting Bourtange in het bijzonder. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door…

Onze laatste foto's

[alpine-phototile-for-flickr src="user" uid="108562304@N02" imgl="fancybox" style="wall" row="5" size="100" num="10" align="center" max="100"]