Over ons

Het doel van de Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange is het bevorderen van kennis omtrent de Nederlandse krijgshistorie en die van de Vesting Bourtange in het bijzonder. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • De organisatie c.q ondersteunen van of assisteren bij historische demonstraties of optochten, alsmede de herbeleving van historische gebeurtenissen.
  • Kwaliteitsbewaking van de hiervoor bedoelde activiteiten, zowel ten aanzien van de historische onderbouwing als ten aanzien van het hanteren van veiligheidsvoorschriften en kledings- voorschriften terzake van de door de leden zelf aan te schaffen en te onderhouden kleding en/of uitrustingsstukken.
  • Het vergaren van kennis en uitrustingsstukken ter bevordering van de historische onderbouwing van de activiteiten van de vereniging.